ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: ΕΛΛΑΔΑ – ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Aφίσα Hμερίδας
Aφίσα Hμερίδας

(ανοίγει σε νέα σελίδα)

Ημερίδα Διάχυσης ερευνητικού προγράμματος

Παρασκευή, 6 Oκτωβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόγραμμα

10:00-10:15

Oμιλία του Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου “Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» Βασίλειος Δαγδιλέλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

10:15-10:45

Παρουσίαση του Υποέργου 1 με τίτλο “Ποιότητα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και Παραγωγικότητα των Δημόσιων Νοσοκομείων στην Ελλάδα”

Ρωξάνη Καραγιάννη, Ερευνήτρια του υποέργου

10:45-11:15

Παρουσίαση του Υποέργου 2 με τίτλο “Ανάλυση Επιπτώσεων Ευημερίας: η περίπτωση του κλάδου της υφαντουργίας-νηματουργίας σε μεταβαλλόμενες συνθήκες διεθνούς εμπορίου”

Δημήτριος Νταντάκας, Ερευνητής του υποέργου

11:45-12:15

Παρουσίαση του Υποέργου 3 με τίτλο “E-GOV: μοντέλα, αρχιτεκτονικές και συστήματα”

Ευθύμιος Ταμπούρης, Ερευνητής του υποέργου

12:15-12:45

Παρουσίαση του Υποέργου 4 με τίτλο “Ελλάδα-Βαλκάνια: πολυπολιτισμικότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος”
[Kείμενο ομιλίας] (ανοίγει σε νέα σελίδα)

Γεώργιος Αγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Ελευθερία Βασιλάκη, Ερευνήτρια του υποέργου

12:45-13:15

Παρουσίαση του Υποέργου 5 με τίτλο “Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Βασισμένα σε Μικρόκοσμους”

Γεώργιος Ευαγγελίδης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

13:15-13:45

Παρουσίαση του Υποέργου 6 με τίτλο “Στάθμιση εργαλείων μέτρησης του μουσικού ταλέντου στην Ελλάδα. Διαπολιτισμικές συγκρίσεις και παράγοντες που επηρεάζουν το μουσικό ταλέντο και τη μουσική αίσθηση και συμπεριφορά”

Δήμητρα Κόνιαρη, μέλος της ερευνητικής ομάδας

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση