Προτεινόμενες Συνδέσεις

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Ιστοσελίδα του Tμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
http://www.panteion.gr/gr/new/menu/koinoniologia.html
Ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
http://www.panteion.gr/gr/new/menu/politiki_epistimi/
Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
http://anthropology.panteion.gr/anthropology/
Ιστοσελίδα του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.turkmas.uoa.gr/
Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων
http://www.uoi.gr/schools/human/hist_arch/
Ιστοσελίδα του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
http://www.balkan.uowm.gr/
Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου
www.aegean.gr/sociology
Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου
www.aegean.gr/social-anthropology
Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
www.ha.uth.gr/gr


Ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και κέντρα ερευνών

Ιστοσελίδα του School of Slavonic and East European Studies (London)
www.ssees.ac.uk
Ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
www.eie.gr
Ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
www.kemo.gr
Ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ερευνών
www.ekke.gr
Ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
www.esye.gr
Ιστοσελίδα τoυ Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.
www.inegsee.gr
Ιστοσελίδα του National Centre for Social Research (UK)
www.natcen.ac.uk
Ιστοσελίδα του Institute for Social and Economic Research (UK)
www.iser.essex.ac.uk
Ιστοσελίδα του Qualitative Archival Data Service and Resource Centre (UK)
www.qualidata.essex.ac.uk
Ιστοσελίδα του European Centre for Analysis in the Social Sciences (UK)
www.iser.essex.ac.uk
Ιστοσελίδα του Γερμανικού Sozial Science Infrastructure Servic (GESIS)
www.social-science-gesis.de
Ιστοσελίδα του British Social Science Information Gateway
www.sosig.ac.uk/
Ιστοσελίδα του Centre for Social Anthropology and Computing (CSAC) (University of Kent, UK)
www.lucy.ukc.ac.uk
Ιστοσελίδα του Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle a.d. Saale)
www.eth.mpg.de
Ιστοσελίδα του Institute of Ethnology (Free University of Berlin)
http://web.fu-berlin.de/ethnologie
Ιστοσελίδα του Euro Balkan Institute (Skopje)
www.euba.org.mk
Ιστοσελίδα του British Royal Anthropological Institute
www.therai.org.uk
Ιστοσελίδα του Centre National de la Reserche Scientifique
www.cnrs.fr
Ιστοσελίδα του Southeast Europe Association Südosteuropa-Gesellschaft (Munich)
www.sudosteuropa-gesellschaft.com
Ιστοσελίδα του Südost-Institut (Munich)
www.suedost-insitut.de
Ιστοσελίδα του Centre for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC) (University of Graz)
www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/
Ιστοσελίδα του Institute of East European Studies (Free University of Berlin) (Central Institute of the Freie Universitat Berlin)
www.oei.fu-berlin.de/en/index.html
Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών στη Σόφια (Balkanological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)
www.cl.bas.bg/Balkan-Studies/default.htm
Ιστοσελίδα του CSSEE (Centre for the Study of South Eastern Europe, University of Wales Swansea)
www.swan.ac.uk/cssee/cssee.htm
Ιστοσελίδα του European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)
www.uu.nl/uupublish/onderzoek/ondersoekcentra/ercomer/24638main.html
Ιστοσελίδα του Transnational Institute
www.tni.org
Ιστοσελίδα του Centre for Marxist Social Studies
www.cmsmarx.org/indexeng.htm
Ιστοσελίδα του Fondation Copernic
www.fondation-copernic.org
Ιστοσελίδα του Fundacion de Investigaciones Marxistas
www.fim.org.es/index.php
Ιστοσελίδα του Rosa Luxemburg Stiftung
www.rosalux.de/cms/index.php?id=11533
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
http://web.otenet.gr/aski/
http://soemz.euv-frankfurt-o.de/media-see/newmedia/main/links.htm

Ιστοσελίδα συνδέσμων με τις εξής κατηγορίες:

 • General info about the countries in S.E. Europe.
 • Info about the media in S.E. Europe.
 • Info about the media in S.E. Europe.
 • Other useful links.

Ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος ιδρύματα και ινστιτούτα στη ΝΑ Ευρώπη

Ιστοσελίδα του Ethnographic Institute and Museum (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)
http://hs41.iccs.bas.bg
Ιστοσελίδα του Institute of Folklore (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia), ιστοσελίδα στα βουλγαρικά
www.ipsyh.bas.bg/ifolk
Knowledge Base για τις Κοινωνικές Επιστήμες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
http://www.cee-socialscience.net/
Ιστοσελίδα του Slovenian Ethnological Association (in Slovenian), ιστοσελίδα στα σλοβένικα
www.sed-drustvo.si
Ιστοσελίδα του Institute of Ethnology and Folklore Research (Zagreb)
www.ief.hr
Ιστοσελίδα του Institute for Anthropological Research (Zagreb)
http://luka.inantro.hr
Ιστοσελίδα του  Croatian Ethnological Society, ιστοσελίδα στα κροατικά
www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr
Ιστοσελίδα του Institute of Ethnology (Hungarian Academy of Sciences, Budapest)
www.neprajz.mta.hu
Ιστοσελίδα του Ethnographic Museum in Belgrade
www.etnomuzej.co.yu
Ιστοσελίδα του Institute for Cultural Anthropology at Babes-Bolyai-University (Cluj, Romania)
www.euro.ubbcluj.ro/ica

Eθνογραφικό υλικό

SAE anthropology links
www.h-net.org/~sae/links

Περιλαμβάνει:

 • Links to other recourses of interest to Anthropologists of Europe
 • Links to recourses in Anthropology and allied disciplinary areas
 • Find people
 • Maps
 • Recourses concerning migration and ethnicity in Europe
 • Human Rights Issues
 • European Union
 • National Statistics Sources
 • Area Studies Pages (για όλες τις χώρες της Ευρώπης)
 • Subscriber personal web pages
Ιστοσελίδα της εθνογραφικής έκθεσης «Μεσημβρία: Επικοινωνία τόπων και Ανθρώπων»
http://afroditi.uom.gr/mahabbet/Messimvria/index.html
Shields and Objects, Anthropology and Museums
http://www.era.anthropology.ac.uk/Era_Resources/Era/Pitt_Rivers/index.html
Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό εγχείρημα, το οποίο συνδυάζει την ανθρωπολογία με μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εθνογραφικών εκθέσεων. Η ηλεκτρονική σελίδα είναι οργανωμένη με έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει πλούσιο εθνογραφικό υλικό, κείμενα και αναφορές.
The Russian Museum of Ethnography
http://eng.ethnomuseum.ru/
Η ιστοσελίδα του μουσείου προσφέρει εκτεταμένες παρουσιάσεις διάφορων θεμάτων εθνογραφίας, όπως οι νομαδικοί πληθυσμοί ή οι τρόποι παραγωγής. Η ιστοσελίδα επίσης περιέχει παρουσιάσεις θεματικών εκθέσεων, οι οποίες συνδυάζουν φωτογραφίες με αρκετά μεγάλα κείμενα (π.χ.http://eng.ethnomuseum.ru/section62/659/1230/1964.htm), καθώς και παρουσιάσεις μόνιμων εκθέσεων, οι οποίες είναι αρκετά εκτεταμένες αλλά δεν περιέχουν περιγραφές ή άλλου είδους κείμενα (π.χ. http://eng.ethnomuseum.ru/section341/1237.htm).
The Estonian National Museum
http://www.erm.ee/?lang=ENG
Η ιστοσελίδα του Μουσείου περιέχει πλούσιο εθνογραφικό υλικό, το οποίο αφορά γενικές κοινωνικές πρακτικές στην Εσθονική κοινωνία (http://www.erm.ee/?lang=ENG&node=201), αλλά ταυτόχρονα περιέχει και εκτεταμένες εικονικές εθνογραφικές εκθέσεις (κείμενα και οπτικό υλικό), οι οποίες πραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα, όπως στην περίπτωση των ‘Σουηδών της νήσου Pakri’ (http://www.erm.ee/pakrirootslased/SwedesfromP.htm).
The Museum of Ethnography (Βουδαπέστη)
http://www.neprajz.hu/english/index2.html
Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στην ιστοσελίδα αυτού του μουσείου είναι η παρουσίαση μιας έκθεσης που πραγματεύεται το Kalotaszeg, ένα χωριό που είχε αποτελέσει το κατεξοχήν πεδίο μελέτης για τους πρώτους εθνικούς εθνογράφους κατά το 19ο αιώνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η ακόλουθη: http://www.neprajz.hu/kalotaszeg/angol.htm.
The Pitt-Rivers Museum
http://www.prm.ox.ac.uk/index.html
Η σελίδα του μουσείου περιέχει παρουσιάσεις συλλογών και εκθέσεων, οι οποίες συνίστανται κυρίως σε φωτογραφικό υλικό. (e.g.http://www.prm.ox.ac.uk/factsheets.html). Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του είναι η θεματική εικονική συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων, η οποία περιέχει γραπτό και οπτικό υλικό. Παραδείγματος χάριν, η συλλογή του Νοτίου Σουδάν περιέχει εκατοντάδες φωτογραφίες σχετικά με τον υλικό πολιτισμό και την κοινωνική ζωή των Σουδανέζικων πληθυσμών (http://southernsudan.prm.ox.ac.uk/). Τα κείμενα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα.
Linden-Museum (Stuttgart)
http://www.lindenmuseum.de/html/english/home/home.php
Η ιστοσελίδα του μουσείου περιέχει μερικές παρουσιάσεις των εκθέσεών του. Αυτές οι παρουσιάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε συγκεκριμένα εκθέματα (υλικός πολιτισμός) και περιλαμβάνουν φωτογραφίες και μικρά κείμενα (http://www.lindenmuseum.de/html/english/ausstellungen/dauerausstellungen/orient/orient.php, http://www.lindenmuseum.de/html/english/ausstellungen/dauerausstellungen/afrika/afrika.php).
Staatliches Museum fόr Völkerkunde München (στα Γερμανικά):
http://www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/inhalt/html/salon.html
Η ιστοσελίδα περιέχει μια σύντομη παρουσίαση κάθε εθνογραφικής έκθεσης που έχει διοργανωθεί σε αυτό το μουσείο. Το θέμα των εκθέσεων είναι συνήθως συγκεκριμένες εθνογραφικές έρευνες, καθώς και οι εθνογράφοι που τις είχαν διεξάγει (π.χ. http://www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/inhalt/html/salon-05.html)
Museum fur Völkerkunde-Koln (στα Γερμανικά)
http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/
Η ιστοσελίδα του μουσείου δεν περιέχει εκτεταμένες παρουσιάσεις των εθνογραφικών εκθέσεων. Προσφέρει ωστόσο μια αρκετά εκτεταμένη παρουσίαση τρεχουσών εθνογραφικών ερευνών, όπως αυτής για τη θρησκευτικότητα, τις τελετές και τα θεάματα στο Μπαλί (“Aktuell Indonesien” πάνω στην κεντρική σελίδα).
The Ethnographic Museum of Istria
http://www.emi.hr/index.php?jezik=en
Η σελίδα περιέχει παρουσιάσεις των μόνιμων συλλογών και των εθνογραφικών εκθέσεων οι οποίες διοργανώθηκαν στο μουσείο. Οι παρουσιάσεις εστιάζουν κυρίως στον υλικό πολιτισμό και σε τοπικές φολκλορικές πρακτικές. Π.χ. ‘Εθνολογικές συλλογές της Ίστριας που χρησιμοποιούν τον Αυστροκροατικό διάλογο’, (http://www.emi.hr/index.php?grupa=2&nivo1=1&lid=5&stranica=6&lstranica=505&jezik=en).
The Ethnographic Museum of Belgrade
http://www.etnomuzej.co.yu/index.htm
Η σελίδα περιέχει παρουσιάσεις των μόνιμων συλλογών και των εθνογραφικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν στο μουσείο. Κάποιες συλλογές υλικού πολιτισμού περιέχουν εκτεταμένο φωτογραφικό αρχείο, όπως η συλλογή εθνικών ενδυμασιών: http://www.etnomuzej.co.yu/e0401.htm. Η παρουσίαση κάποιων εθνογραφικών εκθέσεων συνοδεύεται από ένα σχετικά μεγάλο κείμενο. Π.χ.: ‘Πόρτα- Πύλη ανάμεσα σε δυο κόσμους’ (http://www.etnomuzej.co.yu/e0203010.htm).
The Ethnographic Museum (Ζάγκρεμπ)
http://www.mdc.hr/etno/eng/index.html
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει με ένα αρκετά εκτεταμένο τρόπο τη μόνιμη συλλογή εκθεμάτων υλικού πολιτισμού που βρίσκεται στο μουσείο του Ζάγκρεμπ. Η σελίδα περιέχει οπτικό υλικό διαφόρων ειδών (φωτογραφίες, αλλά και σχέδια). Η παρουσίαση π.χ. των παραδοσιακών ενδυμασιών γίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο (http://www.mdc.hr/etno/eng/6-1nosnje.htm).

Επιστημονικές Εταιρίες και Ενώσεις

Ιστοσελίδα του Regional Network for Gender/Women’s Studies in SEE Gender and Women Studies in Southeastern Europe
www.gendersee.org.mk
Ιστοσελίδα του International Gramsci Society
www.italnet.nd.edu/gramsci
Ιστοσελίδα του Association "Anthropolis" (Hungary)
http://anthropolis.ngo.hu
Ιστοσελίδα της Society for the Anthropology of Europe
www2.h-net.msu.edu/~sae/~sae
Ιστοσελίδα της European Association of Social Anthropologists
easa.uni-miskolc.hu
Ιστοσελίδα του World Council of Anthropological Associations. Περιλαμβάνει links με τα μέλη του World Council, καθώς και άλλα, σχετικά με την Ανθρωπολογία
www.wcaanet.org/links.php
Ιστοσελίδα του American Anthropological Association (AAA)
www.aaanet.org
Ιστοσελίδα του European Association of Social Anthropologists (EASA)
www.easaonline.org
Ιστοσελίδα του International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
www.meertens.knaw.nl/sief
Ιστοσελίδα του Seminaire d'anthropologie sociale (Université de Fribourg)
www.unifr.ch/anthropos/fr
Ιστοσελίδα του Association Rhône-Alpes d'Anthropologie (ARA)
http://asso.univ-lyon2.fr/ara
Ιστοσελίδα του International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
www.leidenuniv.nl/fsw/iuaes
Ιστοσελίδα του American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS)
www.fas.harvard.edu/~aaass
Ιστοσελίδα του Association française d’études sur les Balkans (AFEBALK)
www.afebalk.org/index.php3
Ιστοσελίδα του Ethnomusicology OnLine
www.research.umbc.edu/efhm
Ιστοσελίδα του Transform! Europe
www.transform-network.org/index.php?id=410
Ιστοσελίδα του Espaces Marx
www.espaces-marx.eu.org
Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού "ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ"
http://www.eppnp.gr/

Πρωτογενές υλικό από Μ.Κ.Ο., Πολιτικά Κόμματα, οργανώσεις πολιτών, πολιτικές κινήσεις

Ιστοσελίδα του Δικτύου Έρευνας της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων
www.kinimata.gr
Marxists internet archive
www.marxists.org
Παραπέμπει σε links σχετικά με το Μαρξισμό


Άλλες συνδέσεις

Iστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
www.ypepth.gr
Iστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
www.iky.gr
Iστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.europa.eu.int
Ιστοσελίδα για International scholarships Resources
http://www.scholarshipnet.info/
Αlternative Press Index
http://www.altpress.org/
Site για κατασκευή ιστοσελίδων.
http://in.sitemaker.gr

Επιστημονικά περιοδικά

Ιστοσελίδα του Europaea - Journal of the Europeanists
www.unica.it/europaea/index.html
Ιστοσελίδα του EthnoAnthropoZoom (Skopje). Περιλαμβάνει κείμενα για “Balkan Image”, “Balkan history and memory”, “Literature and Individualism”, “War, Peace and Humor”, “The literary image of the Balkan”, “Cultural tradition”, etc.
http://e20.manu.edu.mk/balkanimage/index_files/rezime_eng.pdf
Ιστοσελίδα του επιστημονικού περιοδικού Ethnos-Nation Online
www.uni-koeln.de/phil-fak/soeg/ethnos
History and Culture of South East Europe. An Annual Journal
www.uni-mainz.de/FB/Geschichte/Osteuropa/JGKS
Ιστοσελίδα της Association française d’études sur les Balkans με αναφορά στο περιοδικό Balkanologie
www.afebalk.org/page.php3?id_page=1
Ιστοσελίδα του Journal of Mediterranean Musical Anthropology Music and Anthropology
www.muspe.unibo.it/period/ma
Ιστοσελίδα του American Quarterly of Russian, Eurasian and East European Studies.
www.econ.uiuc.edu/~slavrev/frames.html
Παραπομπή στο www.slavicreview.uiuc.edu The Slavic Review
Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Eurotopia
www.eurotopiamag.org
Ιστοσελίδα του Radical Philosophy, journal of socialist and feminist philosophy
www.radicalphilosophy.com
Ιστοσελίδα του περιοδικού Red Pepper
www.redpepper.org.uk
Ιστοσελίδα του Rethinking Marxism, journal of economics, culture and society
www.rethinkingmarxism.org
Ιστοσελίδα του περιοδικού Socialist Register
http://socialistregister.com
Ιστοσελίδα του Z Magazine
http://zmagsite.zmag.org/curTOC.htm

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση