Γιώργος Αγγελόπουλος

 • Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Β.Σ.Α.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (1989),
 • Μ.Phil. (1990, University of St. Andrews, UK),
 • Διδακτορικό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (1994, Cambridge University, UK) με υποτροφία εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
 • Post-doctoral Research Associate του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge (1994 - 1995),
 • Ερευνητής της DGXII (T.M.R.) της Ε.Ε. (1995), μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1998),
 • Λέκτορας του Τμήματος Κοιν. Πολιτικής και Κοιν. Ανθρωπολογίας του Παντείου (1999 - 2003).
 • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εθνικισμός, εθνοτισμός και πολυπολιτισμικότητα, μετανάστευση

Eπιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Georgios Agelopoulos, “Mind the gap: Attempts to introduce social anthropology in Greece during the 1940s, 1950s and 1960s”, Paper presented at the conference The Rise of Anthropology ‘on the Margins of Europe,’ 1945–1991, Max Planck Institute for Social Anthropology (Haale/Saale, 9–10 March 2011).
 2. Georgios Agelopoulos, “The Coca-Cola Kashkaval network: Βelonging and business in the post-socialist Balkans”, Paper presented at the conference Transnationalism in the Balkans organised by the L.S.E. and the Osteuropa Institute Berlin (London, 26-27 November 2004).
 3. Georgios Agelopoulos, “The Macedonian Community in Greece”. Λήμμα στην Palgrave Encyclopaedia of Ethnopolitical Groups in Europe, επιμέλεια K. Cordell και S. Wolff, Palgrave and Mackmillan, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2004, σσ. 425 - 428.
 4. Georgios Agelopoulos, “Life among anthropologists in Greek Macedonia”, Social Anthropology (2003), 11, 2, 249–263.
 5. Γιώργος Αγγελόπουλος, “Πολιτικές πρακτικές και πολυπολιτισμικότητα: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Πολιτισμικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997”, ΠΟΛΙΤΗΣ, Τεύχος 107, Ιανουάρ. 2003, σσ. 35-43.
 6. Georgios Agelopoulos, “POLITICAL PRACTICES AND MULTICULTURALISM: THE CASE OF SALONICA”, Kεφ. 7 από τον τόμο "MACEDONIA. THE POLITICS OF IDENTITY AND DIEFFERENCE", edit. by J. Cowan, Pluto Press, London and NY, 2000.
 7. Γιώργος Αγγελόπουλος, “Από τον 'Ελληνα ως πρόσωπο στο πρόσωπο ως Έλληνα: μια ανθρωπολογική ανάγνωση της διαδικασίας συγκρότησης εθνικών ταυτοτήτων στην αγροτική Μακεδονία του τέλους του 19ου - αρχές 20ου αιώνα”, Περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 9, 1997, σελ. 42 - 64.
 8. Γιώργος Αγγελόπουλος, “Εθνοτικές ομάδες και ταυτότητες. Οι όροι, η εξέλιξη της σημασίας και του περιεχομένου τους”, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, Tεύχος 63, 1997, σελ. 18 - 25.
 9. Giorgos Agelopoulos, “Perceptions, Construction and Definition of Greek National Identity in Late Nineteenth - Early Twentieth Century Macedonia”, Περιοδικό Balkan Studies, Volume 36, No 2, 1995, σελ. 247 - 263.

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση