Ελένη Ανδριάκαινα

  • Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου (1994)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (1999)
  • Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
  • Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: νεωτερικότητα και συγκρότηση του εθνικού κράτους, εθνικισμός και κοινωνική θεωρία.

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση