Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: η εμπειρία της μετανάστευσης

Aφίσα Hμερίδας
Aφίσα Hμερίδας

(ανοίγει σε νέα σελίδα)

Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινή συνάντηση εργασίας των ερευνητικών προγραμμάτων Πυθαγόρας ΙΙ:

Ελλάδα- Βαλκάνια, Πολυπολιτισμικότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Ελληνική εθνική ταυτότητα και μετανάστευση. Μιλώντας για την ταυτότητα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μεταβολών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

και του Κλάδου Πολιτικής Ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου

1η Συνεδρία

Προεδρείο: Γιώργος Αγγελόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10:00 – 10:20

Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας για τις μειονότητες και το μεταναστευτικό φαινόμενο

Φωτεινή Τσιμπιρίδου , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10.20 – 10.40

Ελληνικός κοινός λόγος περί «ημών», «αυτών» και των «άλλων»: προς μια κοινωνική ψυχολογία του δυτικισμού; [Παρουσίαση PowerPoint]

Νίκος Μποζατζής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10.40 – 11.00

Θεωρίες για την εθνική ταυτότητα στο γερμανόφωνο χώρο

Κώστας Γκότοβος, Δρ. Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Βερολίνου

2η Συνεδρία

Προεδρείο: Αντώνης Σαπουντζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11.30 – 11.50

Μονογονεϊκές οικογένειες, αποχωρισμένα παιδιά και το αίτημα του ασύλου

Έφη Βουτυρά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

11.50 – 12.10

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία και η μελέτη της μετανάστευσης στην Ελλάδα

Γιώργος Αγγελόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

3η Συνεδρία

Προεδρείο: Έφη Βουτυρά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15.00 – 15.20

‘Οικογενειάρχες’, ‘εργαζόμενοι’ και ‘Άλλοι’: Κατασκευάζοντας τη «διακινδύνευση» στο λόγο περί μετανάστευσης.

Λία Φίγγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15.20 – 15.40

Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης

Δέσποινα Σακκά και Αναστασία Ψάλτη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

16.00 – 17.00

Προεδρείο: Νίκος Μποζατζής,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:

Καθηγήτρια Susan Condor, Lancaster University

Rethinking National Identity: The Construction of Coherence in the Self-narratives of Scottish migrants in England

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007

4η Συνεδρία

Προεδρείο: Παύλος Πανταζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10.00 – 10.20

Η «ένταξη» μέσα από τις μεταναστευτικές πολιτικές και την πραγματικότητα

Μίλτος Παύλου, Συνήγορος του Πολίτη

10.20 – 10.40

Μετανάστες στην Ελλάδα και Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό: Κατασκευάζοντας μια κοινή ταυτότητα στο λόγο για τον Άλλο

Αντώνης Σαπουντζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10.40 – 11.00

Η κατασκευή της ελληνικότητας στο πλαίσιο της μετανάστευσης από τα Βαλκάνια

Μαρία Ξενιτίδου, Υποψ. Δρ., S.E.E.R.C. Univ. of Sheffield & City College

Συζήτηση - Ολοκλήρωση της συνάντησης εργασίας

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση