Συνεργαζόμενοι Eρευνητές

Ο κύκλος των συνεργαζόμενων με το εργαστήριο ερευνητών συμπεριλαμβάνει κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, ιστορικούς, κοινωνικούΟ κύκλος των συνεργαζόμενων με το εργαστήριο ερευνητών συμπεριλαμβάνει κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, ιστορικούς, λαογράφους, εθνομουσικολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους. Η συνεργασία των ερευνητών στοιχειοθετήθηκε βάσει (α) των κοινών τους ενδιαφερόντων (εθνικισμός, πολυπολιτισμικότητα, πολιτικές ταυτότητας, δομές εξουσίας, μετανάστευση, κοινωνική θεωρία), (β) των κοινών τους αναφορών σε ένα συγκεκριμένο χωρο-χρόνο (Βαλκάνια), (γ) των κοινών τους επιλογών τόσο αναφορικά με τα εργαλεία έρευνας (ποιοτικές μέθοδοι) όσο και τα επιστημολογικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν. Η ομάδα μας συνεργάζεται επίσης με ειδικούς σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διάχυσης πληροφοριών και κατασκευής – συντήρησης της ιστοσελίδας μας. Συντονιστής του εργαστηρίου είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος.

Oi συνεργαζόμενοι ερευνητές ανά ερευνητικό πρόγραμμα είναι:

1. Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ

Δρ. Γιώργος Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Β.Σ.Α.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Δρ. Ελευθερία Ρόζα Βασιλάκη, ως μεταδιδάκτορας ερευνήτρια.

Δρ. Γιάννης Μάνος, Λέκτορας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), ως έμπειρος ερευνητής.

Δρ. Διονύσης Τζάκης, διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως έμπειρος ερευνητής.

Δρ. Ελένη Ανδριάκαινα, διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ, ως έμπειρη ερευνήτρια.

Δρ. Αντώνης Πατρινός, Σύμβουλος Πληροφορικής, ως υπεύθυνος κατασκευής και λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Μίλτος Παύλου, Κοινωνιολόγος, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, ως έμπειρος ερευνητής.

Γιώργος Μαυρομάτης, Εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ως νέος ερευνητής.

II. Μεταδιδακτορική έρευνα χορηγίας Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ

Δρ. Γιώργος Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Β.Σ.Α.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως επιστημονικά υπεύθυνος.

Δρ. Ελευθερία Ρόζα Βασιλάκη (στα πλαίσια του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ).

III. Ερευνητικό πρόγραμμα χορηγίας Επιτροπής Ερευνών ΠΑΜΑΚ ‘ΕθνικήΣυγκρότηση και Εθνογραφική Έρευα στο Μεσοπόλεμο’

Δρ. Γιώργος Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Β.Σ.Α.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως επιστημονικά υπεύθυνος.

Δρ. Αντώνης Πατρινός, Σύμβουλος Πληροφορικής, ως υπεύθυνος κατασκευής και λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση