Γιάννης Μάνος

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (1991)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ινστιτούτου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, 1998)
  • Διδακτορικό στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, 2002)
  • Eρευνητής (Fellow) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Sussex (2001 – 2002)
  • Marie Curie Research Grant (D.G. XII της EE, 2001 - 2002)
  • Λέκτορας
  • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εθνικισμός, εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, εθνοτισμός και πολυπολιτισμικότητα στα Βαλκάνια.

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση