Μίλτος Παύλου

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Salerno (1992)
  • Μεταπτυχιακό Νομικής Α.Π.Θ. (2000)
  • Εμπειρογνώμων του Eυρωπαικού Παρατηρητηρίου για το Pατσισμό, την Ξενοφοβία και τον Aντισημητισμό (EUMC – RAXEN) και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • Εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.
  • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: μετανάστευση, εθνικισμός και πολυπολιτισμικότητα στα Βαλκάνια.

Αναζήτηση

Τοπική Γενική
 
powered by FreeFindEπικοινωνία


Xρηματοδότηση